menu close menu

Best of

BEST of 2020 BBtrenertim

Best of 2020  bol poznačený celosvetovou pandémiou  COVID-19 , ktorá  zasiahla aj oblasť športu . Rovnako mal  COVID19 dopad aj na činnosť celej tréningovej skupiny. Napriek všetkým pandemickým  obmedzeniam, BBtrener tím pridal do skupinovej zbierky 5 individuálnych medailí z Majstrovstiev SR  ‍pre 2020. Veľká gratulácia       ♀️‍♂️BBtrenertim čo v tréningu zaseješ, na ...

čítaj viac

BEST of 2018 BBtrenertim

BEST of 2018 BBtrenertim Best of 2018 úspešný rok pre celú tréningovú skupinu ‍♀️‍♂️BBtrenertim čo v tréningu zaseješ, na pretekoch zbieraš 8x zlato a titul Majster Slovenska 3x striebro 3x bronz Veľká gratulácia všetkým medailistom , pochvala a poďakovanie patrí všetkým členom BBtrenertimu, rodičom , starým rodičom a podporovateľom , bez ...

čítaj viac