menu close menu

Mgr. Pavel Kováč

– reprezentačný tréner SAZ behov mimo dráhu,tréner Pavel Kováč

– kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa SAKT,

– športová špecializácia – atletika V. kvalifikačného stupňa.

 

Na čo sa zameriavam?

– tvorba tréningových plánov,

– tvarovanie postavy,

– rozpis suplementácie,

– kondičný tréning (rozvoj rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie),

– športová príprava – vytrvalostné disciplíny (diagnostika, poradenstvo, technika, zostavenie tréningových plánov, individuálny tréning),

– športová príprava detí a talentovanej mládeže.