menu close menu

Mgr. Pavel Kováč

– reprezentačný tréner SAZ behov mimo dráhu

– kondičný tréner I.kvalifikačného stupňa SAKT

– športová špecializácia – atletika  V. kvalifikačného stupňa

Na čo sa zameriavam?

– Tvorba tréningových plánov.

– Tvarovanie postavy.

– Rozpis suplementácie.

– Kondičný tréning (rozvoj rýchlosti , sily, vytrvalosti a koordinácie).

– Športová príprava – vytrvalostné disciplíny (diagnostika, poradenstvo, technika,zostavenie tréningových plánov, individuálny tréning).

– Športová príprava detí a talentovanej mládeže.