menu close menu

Čo je to trénovanosť?

Trénovanosť je výsledkom dlhodobej adaptácie organizmu športovca na tréningové zaťaženie. Vzniká, rozvíja sa a udržuje sa jedine systematickým dlhodobým tréningom.

 

Ako pomáha diagnostika v bežeckom tréningu?

Nevyhnutnou súčasťou riadenia tréningového procesu je diagnostika. Dáva nám objektívne spätné informácie o aktuálnom stave trénovanosti športovca v jednotlivých zložkách prípravy, t.j. kondičnej, technickej, taktickej, psychickej a teoretickej. Pri zisťovaní úrovne trénovanosti je dôležitým východiskom poznanie štruktúry športového výkonu.

 

Na čo sa v diagnostike zameriavam?

V športovej praxi bežca sa v diagnostike trénovanosti zameriavam na limitujúce faktory športového výkonu. Zisťovaním vybraných fyziologických ukazovateľov, ktoré výrazne ovplyvňujú výkonnosť v behoch na stredné a dlhé vzdialenosti, a zohrávajú taktiež dôležitú úlohu pri tvorbe a skladbe bežeckého tréningu.

 

Jednotlivé kroky pri zostavení tréningového plánu

Samotný proces zostavenia či už krátkodobého alebo dlhodobého tréningového plánu, príp. ročného tréningového cyklu (RTC) realizujem v nasledovných krokoch:

  • vstupná športová anamnéza,
  • testovanie všeobecných a špeciálnych ukazovateľov v závislosti na štruktúre športového výkonu,
  • laktátový test,
  • zostavenie laktátovej krivky (LA), určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu + zodpovedajúce hodnoty srdcovej frekvencie a dosiahnuté rýchlosti behu (SF AEP , SF ANP , R AEP , R ANP),
  • individuálne zostavenie tréningových zón a tréningového plánu,
  • kontrolný odber laktátu na overenie aktuálnej úrovne trénovanosti.

 

Úloha laktátovej krivky v bežeckom tréningu

Na základe znalosti priebehu LA – krivky je možné nielen hodnotiť efektivitu predchádzajúceho tréningového zaťaženia, ale tiež je možné stanoviť najúčinnejšiu intenzitu tréningového zaťaženia pre rozvoj aeróbnych a anaeróbnych schopností.