menu close menu

Bežecký tréning zostavujem na základe vlastných skúsenosti s viac ako 20-ročnou praxou bežca s dosiahnutou výkonnosťou.

 

Náplň a prvky bežeckého tréningu

Do tréningu aplikujem najnovšie vedecké poznatky a prvky metodiky bežeckých škôl – slovenskej (Sucháň, Timko, Richtárik, Vanko, Štefko, Foltány), českej (Formanová, Pešava, Šneberger) anglickej (Coe, Ovett, Cram, Radcliffe), nórskej (Bakkem), americkej (Farah, Rupp) a samozrejme africkej.

 

Vzdelanie

FHV UMB Banská Bystrica, KTVŠ, bakalárske štúdium – študijný program: šport, bakalárska práca:

Zmeny vybraných fyziologických ukazovateľov u bežcov na stredné vzdialenosti v dorasteneckej kategórii v prípravnom období

FHV UMB Banská Bystrica, KTVŠ, magisterské štúdium – študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, diplomová práca:

Porovnanie dvoch ročných tréningových cyklov reprezentatky SR v maratóne

 

Ja a moje športové začiatky 🙂

Šport  ma zaujal už na základnej škole, počas ktorej som sa zúčastňoval rôznych atletických súťaží a absolvoval aj preteky v branných viacbojoch. Postupne som cez rôzne športy prepracoval až do  atletického krúžku, v ktorom ma najviac začal baviť beh.

V priebehu štúdia na strednej škole som sa začal špecializovať na behy na stredné a dlhé vzdialenosti, keď ako člen armádneho strediska vrcholového športu mládeže (ASVŠ-M Dukla Banská Bystrica) som mal možnosť osobne prejsť, či už systémom výberu, prípravy, diagnostikovaním bežcov na stredné a dlhé vzdialenosti. Po skončení pôsobenia v ASVŠ mládeže, absolvovaní ZVS v SVŠ Dukla Banská Bystrica som s prestávkami spôsobenými zraneniami, pokračoval v tréningovom procese. Už pod svojím trénerským vedením som dosahoval  aj v kategórii dospelých výkonnosť a výsledky na úrovni medailistov MSR.

 

Moja trénerská súčasnosť 🙂

Momentálne pôsobím ako tréner v Banskej Bystrici. Venujem sa nasledujúcim oblastiam:

  • AK UMB Banská Bystrica – atletika pre deti
  • ZŠ Podlavice – atletika pre deti
  • individuálna príprava športovcov

Tvorím tréningové plány s individuálnym prístupom k športovcovi rôznej úrovne a forme trénovania, pre začiatočníkov i mierne pokročilých a výkonnostných bežcov.