menu close menu

Tréning zostavujem na základe vlastných skúsenosti s viac ako 20 ročnou praxou bežca s dosiahnutou výkonnosťou

Do tréningu aplikujem najnovšie vedecké poznatky a prvky metodiky  bežeckých  škôl -slovenskej  (Sucháň, Timko, Richtárik, Vanko, Štefko, Foltány), českej  (Formanová, Pešava, Šneberger) anglickej  (Coe, Ovett, Cram, Radcliffe) , nórskej (Bakkem), americkej(Farah, Rupp)  a samozrejme africkej.

VZDELANIE

FHV UMB B.Bystrica, KTVŠ, bakalárske štúdium – študijný program: ŠPORT , bakalárska práca:

“Zmeny vybraných fyziologických ukazovateľov u bežcov na stredné vzdialenosti v dorasteneckej kategórii v prípravnom období “

FHV UMB B.Bystrica, KTVŠ, magisterské štúdium – študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo , diplomová práca:

“Porovnanie dvoch  ročných tréningových cyklov reprezentatky SR v maratóne“

 Ja a moje športové začiatky 🙂

Šport  ma zaujal už na základnej škole , počas ktorej som sa zúčastňoval  rôznych atletických súťaží a absolvoval aj preteky  v branných viacbojoch. Postupne som cez rôzne športy prepracoval až do  atletického krúžku  , v ktorom ma najviac začal baviť beh.

V priebehu štúdia na strednej škole som sa začal špecializovať na behy na stredné a dlhé vzdialenosti, keď ako člen armádneho strediska vrcholového športu- mládeže (ASVŠ-M Dukla B.Bystrica) som mal možnosť osobne  prejsť, či už systémom výberu , prípravy, diagnostikovaním bežcov na stredné a dlhé vzdialenosti.  Po skončení pôsobenia v ASVŠ mládeže , absolvovaní ZVS v SVŠ Dukla B. Bystrica som s prestávkami spôsobenými zraneniami, pokračoval v tréningovom procese. Už pod svojím trénerským vedením som dosahoval  aj v kategórii dospelých výkonnosť a výsledky na úrovni medailistov MSR.

Momentálne pôsobím ako tréner v Banskej Bystrici

  • AK UMB B.Bystrica  – atletika pre deti
  • ZŠ Podlavice- atletika pre deti
  • individuálna príprava športovcov

Tréningové plány s individuálnym prístupom k športovcovi, rôznej úrovne a forme trénovania pre začiatočníkov, mierne pokročilých a výkonnostných bežcov.