menu close menu

Darujte 2 % z vašich daní na šport aj v roku 2023

Vážení priatelia a priaznivci športu,

 

Dovoľte mi osloviť Vás s prosbou darovania 2 % Vašich daní na vytvorenie lepších podmienok a možností pravidelne športovať.

 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu 😊

 

Ako na to?

Postup pre zamestnancov

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane” (viď. prílohy). Je potrebné tak urobiť do 15. februára 2023.

2. Do tlačiva „Vyhlásenie“ (viď. prílohy) vyplňte osobné údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.

3. Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie” spolu s „Potvrdením” doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad v mieste vášho bydliska, prípadne mne osobne do 24. apríla 2023.

Postup pre podnikateľov a firmy

Fyzické a právnické osoby v daňovom priznaní (do 31. marca 2023) pre % z dane majú povinnosť uviesť nasledovné údaje:

IČO: 42392659

Právna forma: občianske združenie

Názov: Atléti

Ulica: Oremburská

Číslo: 8

PSČ: 97404

Obec: Banská Bystrica

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Športu zdar 😃💪

 

Potrebné tlačivá nájdete nižšie

 

 

Vyhlásenie o poukázaní dane OZ Atléti

Potvrdenie o zaplatení dane

23. februára 2023 | Blog, Podpora | 0

Comments are closed.