menu close menu

Darujte 2 % z Vašich daní na ŠPORT – 2021

Vážení priatelia a priaznivci športu,

Dovoľte mi osloviť Vás s prosbou darovania 2 % Vašich daní, na vytvorenie lepších podmienok a možností pravidelne športovať.

 

Ďakujeme za Vašu podporu 🏅

 

Postup pre zamestnancov

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň o vystavenie tlačiva ” Potvrdenie o zaplateni dane” (viď prílohy)

2. Do tlačiva “Vyhlásenie “(viď prílohy) vyplňte osobné údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.

3. Obe tieto tlačivá, teda “Vyhlásenie” spolu s “Potvrdením” doručte do 29.04.2021 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska , prípadne mne osobne (do 28.4.2021)

 

Fyzické a právnické osoby v daňovom priznaní (do 31.3.2021) pre % z dane uviesť nasledovné údaje:

IČO: 42392659

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Atléti

Ulica: Oremburská

Číslo: 8

PSČ: 97404

Obec: Banská Bystrica

 

ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

športu zdar 😃

KLIK na odkazy

 

 

Vyhlásenie o poukázaní dane OZ Atléti

Potvrdenie o zaplatení dane

26. apríla 2021 | Blog | 0

Comments are closed.